thejrc.org
Bugun...
Bizi izleyin:AKFA Barışı

Tarih: 15-12-2014 10:30:30 Güncelleme: 15-12-2014 10:58:30 + -


Çanakkale Belediye Meclisi Plağı ters çevirdi. Bir önceki toplantıda ortaya çıkan gerginliğin aksine, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak geriye iade ettiği AKFA Dosyası, Kıyı Bandının tamamının değerlendirilmesi talebi ile İmar komisyonuna oy birliği ile iade edildi…


AKFA Barışı

Hafta Boyunca CHP’de iki ayrı cephe, AK Parti gurubu ve MHP’li tek üyesi arasında diplomasi devam etti. Ülgür Gökhan’ın sağladığı diplomaside, AK Parti grubu sahil bandının tamamının değerlendirileceği ortak bir karar alınması önerisi CHP’deki iki ayrı cephe tarafından kabul edilince Mecliste birliktelik sağlandı. Fakat siyasi kulislerden gazetemize yansıyan bilgilere göre, 1/5000 planda 0.30 emsal olan bölgedeki yapılaşma için önerilen emsal arına 0.80… Buda daha fazla yapılaşma yoğunluğunu ortaya çıkartacak bir öneri. Oysa kamuoyu buradaki yapılaşmanın artmasından yana değil…

 

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılan Belediye Meclisinde AKFA Dosyası İmar Komisyonuna oy birliği ile gönderildi. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, meclis oturumunu açtıktan sonra yaptığı konuşmada 5393 Sayılı Belediye Kanunun 23. Maddesine dayanarak AKFA Dosyasının son kez görüşülmesi için kendisi itirazda bulundu. İtiraz dilekçesini meclis üyelerine hitaben okuyan Ülgür Gökhan’ın dilekçesinin oldukça iyi hazırlandığı ve itiraz dilekçesinde özellikle “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”ne atıflar yaptığı gözlerden kaçmadı. 

 

GÖKHAN’IN İTİRAZ DİLEKÇESİ

 

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın hazırlattığı AKFA Dosyasına itiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı; “5393 Sayılı Belediye Kanunun 23. Maddesinde; “belediye başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, Gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere 5 iş günü içinde meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Belediye başkanı meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabilir' denilmektedir. Çanakkale Belediye Meclisinin 05.11.2014 tarih ve 207 sayılı kararı ile kabul edilen Barbaros Mahallesi, 31L-IVC pafta, 247 Ada, 2, 9 ve 10 parsellerdeki, nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliğine itiraz edilmiştir.”

 

“İtirazlar 03.12.2014 tarih 228 sayılı belediye meclis kararı oy çokluğu ile red edilmiştir. Başkanlık Makamımızca itirazların reddi yönündeki 03.12.2014 tarih 228 sayılı belediye meclis kararı Belediye Kanunun 23. maddesine göre yeniden görüşülmesi için meclisimize iade edilmiştir. İade gerekçeleri şu şekildedir:  3194 sayılı imar kanunu ve mekânsal planlar yapım yönetmeliğine göre alınmış olan meclis kararı ile getirilen yapılanma koşullar', 1/100 000 ölçekli çevre düzeni planında Barbaros mahallesi kıyı kesimi “Günübirlik Turizm Tesis Alanı” fonksiyonu ile planlarlıdır. Dolayısı ile taşınmazların turizm + ticaret alanı olarak plan kararının değiştirilmesi, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan kararlarına aykırıdır.”

“BU BÖLGE ÖZEL PROJE ALANI OLARAK AYIRILMIŞTIR”

 

“1/5000 ölçekli nazım imar planında kullanım amaçlarının farklılaşması ve kentin girişindeki bu alanlarda kent imajını destekleyen kullanımların planlanmasının uygunluğu ifade edilerek bu bölgede "Özel Proje Alanı" önerilmiştir. Hazırlanmış ve 2007 yılında onaylanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile gerek kıyının gerekse kentin diğer alanlarının bütüncül bir anlayışla planlanması sağlanmıştır. Yapılan plan değişikliği ile parsel baz1nda parçacıl bir düzenleme yapılmış ve bu Parseldeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan notları sadece bu parsel için iptal edilerek planlamanın eşitlik ve kamu yararı ilkelerine aykırı bir işlem tesis edilmiştir. Yapılan parsel bazındaki değişiklik tamamen plan bütünlüğünü bozmuştur ve kentin gelişimi için hazırlanan mevcut planlara da aykırıdır.”

 

“KATILIMCI ANLAYIŞLA ALINAN BİR KARAR DEĞİLDİR”

 

“14.0.414 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin” 7. maddesine göre “katilim sağlanmak üzere anket, kamuoyu yoklaması ve araştırması, toplantı, çalıştay internet ortamında duyuru ve bilgilendirme gibi yöntemler kullanılarak kurum ve kuruluşlar ile ilgili tarafların görüşlerinin alınması esastır” denilmektedir. Kentin giriş noktasında yer alan ve prestij noktası olarak kabul edilebilecek su alanın fonksiyonunun ve yapılaşma koşullarının değiştirilmesi aşamasında yönetmelikte, belirtilen araştırma danışma çalışmalarının hiçbirinin yerine getirilmediği bilinmektedir. Belediye meclis kararı mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin 7. maddesine aykırıdır. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine göre tadilatın kamu yararı amaçlı olmaması ve teknik ve nesnel gerekçeleri olmaması sebebiyle ilgili maddeye aykırıdır. “

 

“ULAŞIM-NÜFUS YOĞUNLUĞU VE ALT YAPI ÖNLEMLERİ YOK”

 

“Mekânsal Planlar Yapım yönetmeliğinin 26. maddesine göre “Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan değişikliklerinde, kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ayrıca kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanarak sunulmalıdır. Kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporunun dosyasında bulunmaması nedeniyle ilgili maddeye aykırıdır.”

 

“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine göre inşaat emsalinin artması sonucu nüfus yoğunluğu arttırılmasına rağmen artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak ayrılmamıştır. Bu nedenle mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin 26. maddesinin 5-A bendine aykırıdır. Mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin 10. Maddesindeki gösterim-lejant esaslarına aykırıdır.”

“HOME OFİS OLARAK RUHSATLNDIRILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR”

 

“Parsele ilişkin yapılan değişiklikle ticaret alanı olarak alanı olarak belirlenen fonksiyonun ev+ofis olarak kullanılacağı ilgililerin söylemlerinden ve plan raporundan anlaşılmaktadır. Oysa plan değişikliği karma kullanım olarak sadece “Turizm+Ticaret Alanı” fonksiyonu belirtilmiştir. Bu durumda “Turizm + Ticaret Alanı” olarak fonksiyonu belirlenmiş olan parselin imar kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre Ev+Ofis olarak ruhsatlandırılması mümkün değildir. Onaylanmış plan değişikliğine göre sadece ofis ya da işyeri olarak ruhsatlandırılarak bu amaçla kullanılabilir. Söylenen ifadelerde talepten farklı olarak kullanılan aç1klamalar dikkate alınınca tadilatın aykırılık teşkil edecek bir uygulamaya yöneleceği anlaşılmaktadır.

 

“263 DİLEKÇE KARARA İTİRAZ EDİLDİ, DİKKATE ALINMADI”

 

“Ve kentlilerce ve sivil toplum kuruluşlarınca, toplam 263 dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde itiraz adilmiş, bu itirazlar ve gerekçeleri meclisçe dikkate alınmamıştır.

 

“BİR PARTİ GRUBU ÜYELERİ OY KULLANMADILAR, DEMEK Kİ ANLAMADILAR”

 

Ayrıca, konuya ilişkin parti gruplarından birinin salondaki mevcut üyelerinin biri dışında oylamaya katılım sağlamaması nedeniyle; konunun tam olarak anlaşılamadığı değerlendirilmiştir. Konunun tarafımca yeniden değerlendirilmesinin gerektiği kanaatine varılmıştır. Alınan karara ilişkin başkanlık makamınca belirlenen hukuka aykırılık gerekçeleri dikkate alınarak; belediye meclisinin 05.11.2014 tarih ve 207 sayılı kararı ile kabul edilen imar planına yapılan itirazların reddedildiği 03.12.2014 tarih 228 sayılı belediye meclis kararı, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 23. maddesine istinaden yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilmiştir. Meclisimizin bilgisine sunuyorum.”

 

“BU KARARLA MECLİSİMİZ İTİBAR KAZANMIŞTIR”

 

Ülgür Gökhan’ın kendi itiraz dilekçesini okumasının ardından meclis üyelerine söz hakkı tanıdı. Konuşma yapan üyelerden olumsuz tepki gelmeyince Belediye Başkanı Ülgür Gökhan oylama yapılsın talimatı verdi. Yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinin tamamı beyaz renkte oy kullanarak AKFA Dosyasının İmar Komisyonunca tekrar görüşülmesine karar vermiş oldu. Oylamanın ardından karardan son derece mutlu olduğunu belirten Ülgür Gökhan; “Alınan kararla meclisimiz Çanakkale halkının gözü önünde itibar kazanmıştır. Halkımızın gözü bu dosya üzerindeydi ve tedirginlik içerisindeydiler. Üyelerimizi aldıkları karardan dolayı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Bu kararın meclisimiz içinde önemli olacağına ve pozitif motivasyon sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

 

 
Bu haber 4705 defa okunmuştur.

Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER AYNALI PAZAR Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
FOTO GALERİ
 • Bebişler
  Bebişler
 • Yurdum İnsanı
  Yurdum İnsanı
 • FANTASTİK
  FANTASTİK
 • ATATÜRK
  ATATÜRK
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Doğtaş Mobilya'dan 18 Mart'a Özel Video
  resim yok
 • 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi 108'nci Yıldönümü
  18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi 108'nci Yıldönümü
 • Çanakkale 2015 Tanıtım Filmi
  Çanakkale 2015 Tanıtım Filmi
 • Barışın ve Özgürlüklerin Kenti "Çanakkale"
  Barışın ve Özgürlüklerin Kenti
 • TSK'dan Muhteşem Çanakkale Türküsü
  TSK'dan Muhteşem Çanakkale Türküsü
 • Çanakkale Gangnam Style
  Çanakkale Gangnam Style
VİDEO GALERİ
YUKARI