Bugun...
Bizi izleyin:2500 Yıllık Proje: Çanakkale Boğaz Köprüsü

Tarih: 22-02-2021 05:30:21 Güncelleme: 22-02-2021 05:40:21 + -


Krallar, imparatorlar, Padişahlar, Devlet adamları bin yıllardır Çanakkale Boğazında iki kıtayı birleştirmek istiyordu. İlk yapılan köprünün üzerinden tam 2 bin 999 yıl geçtikten sonra köprünün yapım aşımında son aylara girildi


2500 Yıllık Proje: Çanakkale Boğaz Köprüsü

M.Ö.480’li yıllarda Pers Kralı Kserkses’in Yunanistan’ı işgal seferinde yapıldığı bilinen ilk Çanakkale Köprüsü tam 2 Bin 499 yıl sonra ete kemiğe büründü. Günümüzden 141 yıl önce projesi II.Abdulhamid’e sunulan Çanakkale Köprüsü bu yıl sonuna kadar tamamlanması ve 18 Mart 2022 tarihinde hizmete girmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

 

2500 YILLIK BİR DÜŞÜNCE: ÇANAKKALE BOĞAZ KÖPRÜSÜ

Bugün uluslararası bir konsorsiyum ile inşaatı devam eden Çanakkale Boğaz Köprüsü, aslında yörenin ilk köprüsü değil! Bundan tam 2 bin 499 yıl önce! Pers Kralı Kserkses tarafından, Yunanistan'ı işgali seferinde M.Ö. 480'li yıllarda yapıldığı bilinen Çanakkale'nin ilk boğaz köprüsünün hikâyesini, kaynakları ile birlikte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Reyhan Körpe anlatıyor.

 

Modern zamanlarda ilk boğaz köprüsü olma şerefini İstanbul Boğazı’na kaptıran Çanakkale Boğazı, antik çağlarda da İstanbul’un gerisinde kalmıştır. Tarihin ilk boğaz köprüsü İstanbul Boğazı’nda Pers Kralı Dareios tarafından inşa ettirilmiştir. Dareios, M.Ö. 512 yılında İskit seferi sırasında ordusunu Asya’dan Avrupa’ya geçirmek için boğazda yüzen bir köprüyü yaptırmıştır. Samos’lu mimar Mandrokles tarafından gemilerin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş olan bu köprü antik kaynaklara göre Boğazın Karadeniz girişine yakın bir yerdeydi. Tarihin bu ilk boğaz köprüsünün günümüzde İstanbul Boğazı’na inşa edilen son köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bulunduğu yere yapıldığı düşünülmektedir. İstanbul Boğazına yapılan bu ilk köprüden yaklaşık 32 sene sonra, bu defa başka bir askeri sefer nedeniyle Çanakkale Boğazı’na köprü yapıldığını görmekteyiz.

PERS KRALI YUNANİSTAN’I İŞGAL ETMEK İSTEYİNCE..

Dareios’un başarısızlıkla sonuçlanan bu seferi daha sonra Batı Anadolu’da patlayacak bir ayaklanmaya ve sonucunda Yunanlılar ile Persler arasında uzun süren bir savaşa dönüştü. Dareios’un yerine Pers tahtına çıkan oğlu Kserkses bu savaşı sonlandırmak amacıyla Yunanistan’ı işgale karar verdi. Seferle ilgili her türlü hazırlık tüm detayları ile planlandı, Pers ülkesinin dört bir yanına bununla ilgili haberler gönderilerek eyaletlerin katkıları istendi. Savaş gemileri ve yük gemileriyle birlikte, geçilecek boğaz ve nehirler için özel gemiler hazırlandı. Ayrıca ordunun geçeceği güzergâh boyunca büyük erzak depoları yapıldı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra imparatorluğun her yanından toplanan muazzam bir ordu ve büyük bir donanma ile harekete geçti.

 

Sardeis ve Bergama üzerinden Edremit’e gelen Pers kara ordusunu kıyıdan da donanması izlemekteydi. Pers kara ordusu buradan yola devam ederek Ezine üzerinden muhtemelen şimdiki kara yolu güzergâhını takip ederek Troia’ya geldi. Athena tapınağında Troia kahramanları onuruna kurbanlar kesen Kserkses, Akhaların Troia’yı yakmalarının intikamını almak için Yunanistan seferine çıktığı propagandasını yapmıştır.

 

Troia’da bir gece kalan ordu sabah olduğunda kıyıdaki Rhoteion-Ophryneion ve Dardanos kentlerini geçerek şimdi Nara Burnu’nun ucunda bulunan Abydos’a ulaşmıştır. Kserkses’in bu güzergâhının gene aşağı yukarı modern yolu takip ettiği söylenebilir. Kral, Sarıçay’ı geçerek tam da şimdiki Çanakkale’nin bulunduğu yerden geçmiş olmalıdır.

Kserkses, Pers ordusu ile birlikte Abydos’a vardığında donanma da Çanakkale Boğazı’na girerek Abydos önlerine, yani günümüzde askeri hastane önlerine gelerek demirledi.  Böylece Abydos’ta Yunanistan seferine katılan bütün kuvvetler bir araya gelmiş oluyordu. Ordu Kserkses önünde resmigeçit yaparak sayımı yapıldı.  Donanma ise denizde tatbikat yaptı. Abydos önlerinde yapılan deniz manevraları günümüzde Çanakkale kentinin bulunduğu koyun içinde yapılmış olmalıdır. Zira Abydos’un doğusunda Çanakkale Boğazı darlığı ve akıntıları nedeniyle bu deniz manevralarını yapmaya elverişli değildir.

 

Tarihçi Herodotos bu resmigeçidi ve tatbikatı şöyle anlatır: “Abydos’a vardılar, burada Kserkses bütün orduyu gözden geçirmek istedi. Daha önce burada yüksek bir yere, kral için bu maksat-la beyaz mermerden bir taht kurulmuştu, bunu kralın isteği üzerine Abydos mermercileri yapmışlardı. Oraya geçti ve kıyıda toplanmış olan kara ordusunu ve donanmayı seyretti, sonra bir deniz savaşı gösterisi yapılmasını istedi. Bu gösteriyi Sidon’lu Fenikeliler kazandılar. Kral, manevraları pek beğenmişti.”

1 MİLYON 200 BİN KİŞİLİK ORDU ÇANAKKALE’DE TOPLANDI

Kara ordusu ve donanma Abydos’a geldiğinde en yüksek sayıya ulaşmıştı. Ordunun gerçek sayısı her zaman tartışma konusu olmuştur. Herodotos, Hellespontos’u geçen ordunun yardımcı kuvvetler dışında 1 milyon kişi olduğunu bildirir. Diğer antik kaynaklar Kserkses’in ordusunun yaklaşık 1.2 milyon ile 300 bin arasında olabileceğini söylerken, modern tarihçiler bu sayının 65.000 ile 75. 000 arasında olması gerektiğini düşünmektedirler. Gerçek sayı ne olursa olsun, Pers ordusu tarihte şimdiye kadar toplanmış en kalabalık orduydu. Muharip kuvvetlerin yanı sıra yardımcı kuvvetlerle birlikte önemli bir sayıya ulaşan kara ordusunun gemilerle karşıya geçmesi haftalar, belki de aylar alırdı. Üstelik ordunun ağırlıkları taşıyan develerin ve arabaları çeken atların denizden ürkmeleri de söz konusuydu.

 

ÇANAKKALE BOĞAZINA YÜZER KÖPRÜ!

Perslerin çözümü ise boğazı yüzer bir köprüyle geçmek olmuştur. Bu Pers ordusunun inşa ettiği üçüncü yüzer köprüydü. Daha önce Dareios’un İskit seferinde İstanbul Boğazında ve Tuna nehrinde böyle köprüler kurmuşlardı. Herodotos, bu köprüler hakkında detaylı bilgi vermez. Fakat Çanakkale Boğazı köprüsünün gerek hazırlıkları, gerekse yapım aşamasını bize detayları ile aktarır. Köprünün inşaatı için gerekli malzemeler savaşın hazırlıkları sırasında temin edilmişti. Köprünün yapılacağı yer Abydos’un hemen karşısında, Sestos-Madytos arasındaki kayalık burundu. Pers donanmasında böyle bir yüzer köprünün yapılması için yeterince gemi vardı.

 

Köprü ile ilgili malzemeler olasılıkla donanma ile birlikte getirilmiş olmalıdır. Köprünün inşasına Kserkses bizzat kendisi nezaret etmiştir. Hatta ilk teşebbüste köprü, boğazın akıntıları ve dalgaları nedeniyle başarısız olmuş, deniz kırbaçlatılarak cezalandırmıştır.

Herodotos daha sonra köprünün nasıl yapıldığı hakkında teknik detaylar verir: “Büyük işler yapan adamlar nankör işlerinin kurbanı oldular, yeni mühendisler geçti işin başına. Bakınız nasıl attılar köprüleri: Elli kürekli gemilerden ve triremelerden üç yüz altmış tanesini yan yana bağlayıp köprü taşımalığı olarak koydular, bu Euxeinos’dan yana olandı, öbür yan içinde taşımalık olarak üç yüz on dört gemi kullandılar; gemi-lerin eksenleri Pontos ile açı yaptığı için Hellespontos’un akıntısına paralel düşüyorlardı ve böylece akıntı, halatlara binen yükü artırmış olmuyordu; birbirine bağlı olan gemileri ayrıca çok büyük demirler atarak pekiştirdiler, köprülerden biri için Pontos tarafına, o yönden gelip Hel-lespontos’da esecek rüzgârlara karşı; öbürü için de Ege denizinden ve batı kıyılarından yana, Zephyros ve Notos’a karşı. Pontos’a işleyen küçük gemilerin geçebilmeleri için üç yerde aralık bıraktılar. Bu bittikten sonra, karadan başlayarak, halatları çekmeye giriştiler, bu iş için ağaç bucurgatlar kullanıyorlardı; bu sefer keten kenevir lifleriyle papirüsü ayrı ayrı kullanmıyorlardı, her iki köprü için de dörder papirüs ve ikişer keten kenevir lifinden yapılma halat gerdiler. Bu iki cins halat, kalınlık ve güzellik bakımından eşittiler ama keten kenevir liflerinden olanlar daha sağlamdılar; bir dirseği bir talant çekiyordu. Köprünün çatısı böylece çatıldıktan sonra, köprünün enine uygun büyük kalaslar ke-sildi; bunlar da peş peşe dizildikten sonra üstten bağladılar; daha sonra bunların üzerine güzelce bir tahta taban döşediler; üzerine bir kat toprak çektiler, düzelttiler, en son iki yanına korkuluklar koydular, yük hayvanları ve atlar denizden ürkmesinler diye.”

 

İLK KÖPRÜ: BİN 200 METRE UZUNLUĞUNDA 700 GEMİDEN OLUŞUYORDU

Modern araştırmacılar bu köprünün Abydos ve Sestos arasında yaklaşık 1200 m. uzunluğunda olduğunu söylemektedirler. Dönemin gemilerinin boyutu da dikkate alındığında yaklaşık 700 geminin bu iş için kullanıldığı hesaplanmıştır. Köprülerden birinde 380, diğerinde ise 340 gemi yan yana getirilerek bağlanmıştır. Köprüyü sabit tutabilmek için de çapalardan faydalanılmıştır.

 

Sonuçta Pers ordusu Nara burnu ile karşıda Akbaş Limanı arasına kurulan bu yüzer köprüden kolayca geçmiştir. Çanakkale Boğazı üzerinde yapılan bu köprünün boğaz akıntılarına ve fırtınalara ne kadar süre dayandığını bilemiyoruz. Ancak bir yıl sonra, M.Ö. 479 yılında Persler Yunanistan’da bozguna uğradıklarında, bir Atina donanması geri çekilişlerini önleyebilmek ve köprüleri yıkmak için aceleyle Çanakkale Boğazına yelken açmıştı. Fakat boğaza geldiklerinde köprüler çoktan yıkılmıştı. Bölgenin Pers valisi de köprüden arta kalan halatları toplayıp Sestos’a taşımıştı. Atinalılar köprüyü yıkamasalar da bu halatları tapınaklara bağış yapmak üzere alıp Yunanistan’a götürdüler.

 

Böylece bir yıldan az bir süre ayakta kalmış olan bu yüzer köprü tarihin ilk boğaz köprüsü olmasa da, Çanakkale Boğazı’nın ilk köprüsü olarak tarihe geçmiş oldu. Günümüzde de Çanakkale’den Eceabat’a geçerken, boğazda İstanbul yönüne baktığınızda bu köprüyü hayalinizde canlandırabilirsiniz.

141 YIL ÖNCE.. PROJESİ II. ABDULHAMİD’E SUNULMUŞTU!

Arşiv Uzmanı Kasım Hızlı'nın kaleme aldığı araştırmaya göre, Joseph Isella isimli mühendis, bölgede yaptığı saha araştırması sonucunu 22 Şubat 1879 tarihinde dönemin padişahı II. Abdülhamid Han'a sundu. Çanakkale Boğazı'nın en dar yerine kurulacak bin 500 metre uzunluğundaki metal köprüyle sadece Gelibolu Yarımadası Anadolu'ya bağlanmayacak, İstanbul ve İzmir gibi iki önemli ticaret şehri de demiryolu üzerinden irtibatlandırılacaktı.

 

İSTANBUL-İZMİR ARASI 18 SAAT KISALACAKTI

Üstelik bu hat sayesinde iki büyük liman şehri arasındaki ulaşım 18 saat kısalıyordu. Proje hayata geçtiği takdirde deniz yoluyla 37 saat süren İzmir-İstanbul arası, tren yoluyla 19 saate inecekti. İnşa edilecek demiryolunun uzunluğu İzmir dâhil 430 kilometre olacaktı.

SON DURUM: ANA KABLO İMALATINA BAŞLANDI!

Büyük bir hızla çalışmalarına devam edilen ve 18 Mart 2022 tarihine yetiştirilmek istenen Çanakkale 1915 Köprüsü’nde Kedi Yolu montajı tamamlandı. Şubat ayına geçilmesi ile birlikte Ana Kablo imalat safhasına geçildi. Proje planına göre Ana Kablo imalatı tamamlandıktan sonra Askı Halatlarının montajın geçilecek ve daha sonra tabliyelerin askı halatlarına bağlanması işi başlayacak.

 

BİNLERCE TON AĞIRLIĞINDA ÇELİK KABLOLAR GETİRİLDİ

Köprü inşaatında kullanılacak kabloların her birinin ağırlığı 33 bin ton, uzunluğu ise yaklaşık 62 bin kilometre. Her biri rulo halinde 115 Ton olan çelik kablolardan oluşan yük Kepez Limanı gümrük sahasına indirildi ve köprü alanındaki şantiyeye gönderildi.

 

MEGA BLOK VE TABLİYELER GELMEYE DEVAM EDİYOR

İki ana kablonun karada sabitleneceği yer olan Ankraj bölgesinde hazırlıklar tamamlandı. Ana kabloların tabliyelerin imalatlarında da sona gelindi. 153 adet üretilecek olan tabliyelerin genişliği 45 metre, uzunluğu ise 48 metre, ağırlığı ise 850 ton. Çimtaş firmasının Gölcükte bulunan fabrikalarında üretilen tabliyelerin ilki geçtiğimiz Kasım ayında deniz yolu ile Çanakkale’ye getirilmişti. Tabliyelerin 66’sı mega blok olarak, 21 adeti ise tekli blok olarak sevk edildi.

 

OTOYOL ÇALIŞMALARINDA 600 MÜHENDİS VE 5 BİN PERONEL ÇALIŞIYOR

Köprü çalışmaları devam ederken otoyol çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. 13 km’si bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğunda olan ve Malkara’dan başlayan otoyol projesinde 600 mühendis ve 5 bin 55 personel görev yapıyor.

 

Köprü için iki yaklaşım viyadükü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi ve 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor. Toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan Çanakkale 1915 Köprüsünün yaklaşım viyadüklerinin çalışmaları da hızlandı. Uluslar arası bir koridorun tamamlayıcı parçası olan köprünün Türkiye’nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından yoğun bir şekilde kullanılması bekleniyor. Köprünün önümüzdeki yıl Çanakkale Deniz Zaferinin 107.yıldönümünde hizmete açılması bekleniyor.

 
Bu haber 2746 defa okunmuştur.

Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER AYNALI PAZAR Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
FOTO GALERİ
 • Bebişler
  Bebişler
 • Yurdum İnsanı
  Yurdum İnsanı
 • FANTASTİK
  FANTASTİK
 • ATATÜRK
  ATATÜRK
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Çanakkale 2015 Tanıtım Filmi
  Çanakkale 2015 Tanıtım Filmi
 • Barışın ve Özgürlüklerin Kenti "Çanakkale"
  Barışın ve Özgürlüklerin Kenti
 • TSK'dan Muhteşem Çanakkale Türküsü
  TSK'dan Muhteşem Çanakkale Türküsü
 • Çanakkale Gangnam Style
  Çanakkale Gangnam Style
 • HASTANEDEN KAÇIRILAN BEBEK BULUNDU
  HASTANEDEN KAÇIRILAN BEBEK BULUNDU
 • CEPA AVM'de Çanakkale Türküsü
  CEPA AVM'de Çanakkale Türküsü
VİDEO GALERİ
YUKARI